Vi hjälper ditt företag att lyckas

Oh My Management löser varje kunds problem genom att erbjuda ett heltäckande tillvägagångssätt med hjälp av vårt team av erfarna konsulter. Vår arbetsprocess handlar om samarbete. På så sätt förstår vi vår kunds kärnbehov, så att vi kan hjälpa dem utvecklas framgångsrikt.

Läs våra framgångshistorier här.

Ett urval av våra lyckade samarbeten

PROJEKTLEDARE

 Konsulten projektledde införandet av ett systemstöd för kompetenshantering i en verksamhet som omsätter 6,7 mrdr kronor och har 700 anställda.   Konsulten samordnade och säkrade framdrift av projektarbetet, höll ihop helheten, ansvara för fungerande och målorienterad samverkan inom koncernen samt knöt ihop övergripande processer för kompetensutveckling. I uppdraget ingick även att definiera förutsättningarna i arbetsgruppen samt att sätta upp en detaljerad tidsplan. För att framgångsrikt kunna genomföra uppdraget ställdes höga krav på kommunikativ förmåga och utmärkt förmåga att samverka, då uppdraget innebar många kontaktytor ut i organisationen. Konsulten hade också ett arbetsledande och koordinerande ansvar för arbetsgruppen.

REKRYTERING

I samband med en kunds lansering av ett nytt affärssystem, fick vi i uppdrag att rekrytera en Application Manager för förvaltningsorganisationen.

Vår konsults globala erfarenhet, track record och nätverk inom IT branchen var helt avgörande för att identifiera och framgångsrikt leverera kandidatpresentationer för tjänsten.

LÖNEKARTLÄGGNING

Vår certifierade lönekonsult genomförde lönekartläggning och identifierade de bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor hos företaget. Under projektet genomfördes samtidigt en arbetsvärdering som uppfyller de formella krav som ställs vid genomförande av lönekartläggning och som tydligt visade vilka arbeten som var lika och/eller likvärdiga. Utbildning och introduktion och genomfördes initialt för företagets samtliga chefer innan en analys av kartläggningen genomfördes. Slutligen dokumenterades arbetet grundligt och konsulten säkerställde också samverkan med arbetstagarrepresentant/er. Där vi koordinerade alla nödvändiga insatser i processen för att tillgodose att samverkansskyldigheten uppfylldes enligt lagen

INTERIM CHEF

Konsulten genomförde ett uppdrag som tillförordnad sektionschef för operationellt och verksamhetsnära HR vilket också innebar ett arbetsledande ansvar för 15 medarbetare. Huvuduppdraget ansvar var att utveckla och kvalitetssäkra organisationens HR processer i syfte att säkerställa att dessa var i linje med företagets övergripande strategier och mål. Säkerställa HR närvaro och support i ledningsgruppsarbete på divisionsnivå och enhetsnivå med uppgift att informera och implementera olika HR-processer samt att proaktivt lyfta in HR-perspektivet in i verksamhetens planering och uppföljning. Ansvarar för att informera, belysa och stötta cheferna kring pågående HR-frågor samt identifiera verksamhetens behov av HR-stöd. Arbeta med att säkerställa rätt stöd för chefer i HR-relaterade frågor som bl.a. rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, arbetsrättsliga frågor, lönebildnings etc. Delta i företgets samverkansgrupp, lönegrupp och chefsmöten.

Några ord från våra kunder

Läs om vad våra kunder har att säga om vårt arbete. Hör gärna av dig idag!

PARTYKUNGEN

Vi är mycket tacksamma för de uppdrag som genomförts för Partykungens räkning. Med stor profession och kunnande har konsulten gett oss det stöd och den leverans som efterfrågats.  Partykungens viktigaste uppgift är att sprida glädje och ta fighten emot tristessen. Även här har konsulten levererat med glädje, passion och engagemang!

FIGHT BOREDOM!