HR tjänster - interim

Vi kan erbjuda Er kompetenser inom HR administration likväl som HR -chef, -Generalist, -Specialist eller -Strateg.


Läs mer
HR tjänst som service

Vår erfarenhet - trots att företag har etablerade HR funktioner så kan de snabbt drabbas av viss otillgänglighet


Läs mer
Flexibilitet & Mångfald

Vi GIGar, är länsoberoende och kompletterar er organisation som oberoende konsulter i din verksamhet.


Läs mer

Oh My Management

HR rollen är förändrad för alltid

HR rollen är inte längre traditionell med fokus på löner, fackliga förhandlingar och avtal. Vårt sätt att arbeta med HR frågor kommer att ta er verksamhet från fokus på HR som administratör och operationell verksamhet till HR som en strategisk partner med möjlighet att påverka organisationers resultat.

Quick fix eller långsiktig planering? 

Dagens snabba förändringstakt gör att organisationer snabbt måste kunna ändra mål och riktning för att ha en möjlighet att hänga med omvärlden. Dagens kompetenser är inte tillräckliga i morgon, och det är hela tiden en kamp om de bästa talangerna. Det är krävande och för många HR ansvariga innebär denna utmaning fler ansvarsområden och mindre utrymme att fokusera på de strategiska uppgifter som utvecklar organisationen.
 
Vår verksamhet stödjer hela HR livscykeln från attrahera till outplacement – utifrån ett medarbetarperspektiv men också ledar- och chefsperspektiv.  Våra processer kan hjälpa er att bli mer effektiva som företag genom att vi stödjer er digitala resa och kan frigöra er från era administrativa HR processer så att ni kan jobba mer strategiskt.Jonna Burefjord

Vision

Ökad hälsa och välbefinnande
Ökad jämställdhet
Minskad ojämlikhet
Anständiga arbetsvillkor för alla 

Mål

Vår ambition är att vår företagskultur bidrar till att våra kunders strategier stärks genom vår syn på mångfaldhet-, jämställdhet- och flexibilitet. Vi vill skapa en kultur och viktiga värderingar som håller för alla!

Bli en av av våra nöjda kunder eller samarbetspartners du också!

Kontakt

Kontakt

Är du intresserad av att jobba som interimskonsult på Oh My management eller har andra frågor, kontakta oss.

Telefon

026-270026

Adress

Högbovägen 49, 811 32 Sandviken

Internet Explorer Out To Date

Please update your Internet Explorer browser with a newer version (Internet Explorer 10 above) now!

You can download it here....

Safari Out To Date

Please update your Safari browser with a newer version (Safari 6 above) now!

You can download it here....